Aus der Historie

 

Gründung: 25. Juni 1830

Musikalische Leiter der Schneeberger Bergkapelle

....

Kurt Göckeritz, Leitung bis 1969

 

Klaus- Dieter Merkel, Leitung ab August 1969 bis Januar 1999

 

Reinhard Georgi, Leitung seit Februar 1999